2010-06-5/6 finał WOM WTWK Partynice


Zdjęcia Pana Krzysztofa Filiksa

         

         

         

    Zdjęcia Pana Dariusza Matuszewskiego