2010-09-4/5 Mistrzostwa Dolnego Śląska


Zdjęcia Pana Krzysztofa Filiksa