Osiągnięcia sportowe :
 •     2010-10-24 ZR-B Partynice - skoki LL kuce 70-80 cm - I m-ce ex aequo Julia Brońs na klaczy Mona Liza, Kornelia Kokoszyńska na ogierze Harbin, Ewelina Boruch na klaczy Pacynka. Skoki LL otwarte - I miejsce ex aequo Ewelina Boruch na klaczy Pacynka, Dominika Palczewska na wałachu Pamir.


 •     2010-10-10 ZR-B Golędzinów - skoki LL dokładności - I m-ce ex aequo Monika Matuszewska na klaczy Brzoza i HS Awantura, Łukasz Koch na klaczy Wizja. Skoki L dokładności - I m-ce ex aequo Monika Matuszewska na HS Awantura.


 •     2010-09-19 Finał Pucharu DZJ ZR-B Golędzinów - skoki kuce - I m-ce Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura, III m-ce Ewelina Boruch na klaczy Pacynka. Skoki LL otwarte dokładności bez rozgrywski - I m-ce Łukasz Koch na klaczy Wizja.


 •     2010-09-5/4 Mistrzostwa Dolnego Śląska - skoki kuce kat. A + B - I m-ce Mistrzyni Dolnego Śląska - Magda Filiks na ogierze Harbin, II m-ce Wicemistrzyni Dolnego Śląska - Ewelina Boruch na klaczy Poezja 2. Skoki kuce kat. C + D - II m-ce Wicemistrzyni Dolnego Śląska - Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura.


 •     2010-08-14 ZR PARTYNICE - skoki kuce LL dokładności - I m-ce ex aequo Magda Matuszewska na wałachu Rahib i Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura i dwa razy na klaczy Pacynka. Skoki LL dokładności - I m-ce ex aequo - Edyta Głowacka na klaczy Wolta, Dagmara Imiłkowska dwa razy na wałachu Acton, Łukasz Koch na klaczy Brzoza, Magda Matuszewska na wałachu Rahib i Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura.


 •     2010-07-31 ZR PIOTROWICE - GRAND PRIX KUCYKÓW DOLNEGO ŚLĄSKA SKOKI- II m-ce Magda Matuszewska na wałachu Rahib, V m-ce Magda Filiks na klaczy Mona Liza. Skoki LL dokładności - I m-ce ex aequo Magda Matuszewska na wałachu Rahib, Magda Filiks na klaczy Mona Liza.


 •     2010-07-17 ZR OZOROWICE - skoki kuce LL dwufazowy - I m-ce Magda Matuszewska na wałachu Rahib, II m-ce Kornelia Kokoszyńska na klaczy Muzka. Skoki LL dokładności - I m-ce ex aequo Edyta Głowacka na klaczy Wolta. Skoki L dokładności - I m-ce ex aequo Dominika Palczewska na wałach Acton.


 •     2010-06-13 ZR OŁAWA - skoki LL dwufazowy - II m-ce Monika Matuszewska na wałachu Rahib, III m-ce Julia Brońs na klaczy Mona Liza. Skoki LL dokładności - I m-ce ex aequo Dagmara Imiłkowska na klaczy Haftka. Skoki L dokładności - I m-ce Dominika Palczewska na wałachu Acton.


 •     2010-06-06 WOM PARTYNICE - Skoki KUCE - I m-ce Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura.


 •     2010-06-05 WOM PARTYNICE - Ujeżdzenie KUCE - I m-ce i złoty medal Kornelia Kokoszyńska na wałachu Libretto, II m-ce i srebrny medal Julia Brońs ma klaczy Mona Liza.


 •     2010-05-30 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs L dokładności - Dominika Palczewska na wałachu Acton i Łukasz Koch na ogierze Dront.


 •     2010-05-03 ZR KLICZKÓW - skoki konkurs LL dokładności z trafieniem w normę czasu - I m-ce Dorota Mazur na wałachu Liguster.


 •     2010-05-01 ZR BOLESŁAWIEC - skoki konkurs dokładności z jedną rozgrywką KUCE 80CM - I m-ce Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura, II m-ce Julia Brońs na klaczy Mona Liza, III m-ce Ewelina Boruch na klaczy Pacynka.


 •     2010-04-24 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs KUCE 70-80CM - Karina Kuriata na klaczy Mozajka, Julia Brońs na Mona Liza, Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura, Magda Matuszewska na klaczy Muza, Ewelina Boruch na klaczy Pacynka dwukrotnie. I m-ce ex aequo w skokach - konkurs LL dokładności - Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura, Sandra Bonar na klaczy Korina, Dagmara Imiłkowska na klaczy Haftka, Łukasz Koch na wałachu Liguster dwukrotnie oraz jednokrotnie na ogierze Dionizos.


 •     2010-03-21 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs KUCE 50-60CM - Kornelia Kokoszyńska na wałachu Libretto dwukrotnie, Sandra Bonar na klaczy Mozajka i Julia Brońs na wałachu Blacky. I m-ce w skokach - konkurs KUCE 70-80CM z oceną stylu jeźdzca - Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura - 2.0 pkt karnych, II m-ce Magda Filiks na ogierze Harbin - 3.5 pkt karnych. I m-ce w skokach - konkurs LL z trafieniem w normę czasu - Łukasz Koch na klaczy Pacynka, II m-ce Łukasz Koch na ogierze Dionizos.


 •     2010-02-14 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs KUCE 50-60CM - Magda Matuszewska na klaczy Muza, dwukrotnie Sandra Bonar na klaczy Mozajka, Magda Filiks na ogierze Harbin i Julia Brońs na klaczy Mona Liza. I m-ce ex aequo w skokach - konkurs KUCE 70-80CM - Magda Matuszewska na klaczy Muza i Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura. I m-ce ex aequo w skokach - konkurs LL dokładności - Ewelina Boruch na klaczy Pacynka i Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura.


 •     2010-01-17 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce w skokach - konkurs KUCE 50-60CM - Magda Matuszewska na klaczy Muza. II m-ce w skokach - konkurs KUCE 50-60CM - Julia Brońs na klaczy Mona Liza. I m-ce w skokach - konkurs KUCE 70-80CM - Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura. II m-ce w skokach - konkurs KUCE 70-80CM - Ewelina Boruch na klaczy Pacynka. I m-ce w skokach - konkurs L - Łukasz Koch na wałachu Acton.


 •     2010-01-16 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs KUCE 50-60CM - 2 razy bezbłędnie Julia Brońs na klaczy Mona Liza oraz 2 razy bezbłędnie Magda Matuszewska na klaczy Muza. I m-ce ex aequo w skokach - konkurs KUCE 70-80CM - 2 razy bezbłędnie Ewelina Boruch na klaczy Pacynka, Monika Matuszewska na klaczy HS Awantura oraz Magdalena Filiks na ogierze Harbin. I m-ce ex aequo w skokach - konkurs LL - Łukasz Koch na wałachu Canton.


 •     2010-01-03 ZR WTWK PARTYNICE - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs LL - Dorota Mazur na wałachu Liguster.


 •     2009 - cały sezon - Łukasz Koch - zdobycie II klasy sportowej w skokach przez przeszkody.


 •     2009-08-15 ZR KJ ABSOLUT - III m-ce w skokach - konkurs N-dwufazowy - Łukasz Koch na klaczy Gamma, konkurs N z jockerem - Łukasz Koch na klaczy Gamma - bez pkt. karnych, III m-ce w skokach - konkurs klasa L z oceną stylu jeźdźca - Michał Francuz na wałachu Acton.


 •     2009-08-02 ZR KJ ABSOLUT - VI m-ce w skokach - konkurs N-dwufazowy (bezbłędny przejazd) - Łukasz Koch na klaczy Gamma - obie fazy bez pkt. karnych, konkurs N z jockerem - Łukasz Koch na klaczy Gamma - bez pkt. karnych, III m-ce w skokach - konkurs klasa L z oceną stylu jeźdźca - Michał Francuz na wałachu Acton.


 •     2009-07-26 ZT KJ ABSOLUT - I m-ce ex aequo w skokach - konkurs LL kuce - Magda Filiks na ogierze Harbin.


 •     2009-06-28 ZR WTWK Partynice - I m-ce w skokach - konkurs N-dwufazowy - Łukasz Koch na klaczy Gamma - obie fazy bez pkt. karnych, II m-ce w skokach - konkurs P-dwufazowy - Łukasz koch na klaczy Gamma - obie fazy bez pkt. karnych.


 •     2009-06-21 ZR Oława - I m-ce ex aequo w klasie LL - Edyta Głowacka na klaczy Wolta i Anna Prośniewska na klaczy Korina, I miejsce ex aequo w skokach w klasie L - Anna Prośniewska na wałachu Acton, IV miejsce w skokach w klasie N-dwufazowy - Łukasz koch na klaczy Gamma - obie fazy bez pkt. karnych.


 •     2008-06-20/21 Mistrzostwa Republiki Czeskiej w Damskim Siodle w Mnichovo Hradiste - II miejsce w klasyfikacji ogólnej w skokach - Blanka Satora na ogierze Gerke v.d. Louisa Hoeve.


 •     2008-06-12/13/14 I Europejskie Spotkanie Amazonek w Damskim Siodle Gliwice-Czechowice - I miejsce w konkursie Freestyle i Konkursie Historycznym - Blanka Satora na ogierze Gerke v.d. Louisa Hoeve.


 •     2009-06-07 Wrocławska Olimpiada Młodzieży na WTWK Partynice - III m-ce w kategorii kuce skoki - Ewelina Boruch na klaczy Mozajka, IV miejsce kategorii junior młodszy - Michał Francuz na wałachu Acton.


 •     2009-05-23 ZT Wrocław - III m-ce w skokach w klasie LL - Dorota Mazur na wałachu Annlej, II miejsce w skokach w klasie L - Łukasz Koch na wałachu Halido, III m-ce w skokach w klasie L - Dorota Mazur na wałachu Annlej, I miejsce w skokach w klasie P - Łukasz Koch na klaczy Gamma.


 •     2009-05-17 ZR WTWK Partynice - I miejsce ex aequo w skokach w klasie LL - Anna Prośniewska na wałachu Acton, Michał Francuz na klaczy Korina.


 •     2009-04-26 ZR Golędzinów - I miejsce ex aequo w skokach w klasie LL - Anna Prośniewska na wałachu Acton, Michał Francuz na klaczy Korina (dwa razy), Łukasz Koch na klaczy Korina.


 •     2009-03-15 ZR WTWK Partynice - I miejsce ex aequo w skokach w klasie LL - Julia Brońs na wałachu Blacky, Anna Prośniewska na wałachu Acton i Michał Francuz na wałachu Acton.


 •     2009-02-15 ZR WTWK Partynice - I miejsce ex aequo w skokach w klasie LL - Łukasz Koch na klaczy Korina.


 •     2008-10-12 ZR Golędzinów - IV miejsce w skokach w klasie N - przejazd na czysto w I i II fazie - Łukasz Koch na klaczy Gamma.


 •     2008-09-28 ZR Jaroszówka - II miejsce w skokach w klasie L - trafienie w normę czasu - Łukasz Kochna klaczy Gamma.


 •     2008-09-21 100% zdanych egzaminów na Brązową Odznakę PZJ.


 •     2008-07-05/06 Mistrzostwa Republiki Czeskiej w Damskim Siodle w Mnichovo Hradiste: II miejsce w klasyfikacji ogólnej w ujeżdżeniu oraz II miejsce w klasyfikacji ogólnej w skokach - Dorota Mazur na wałachu Matador.


 •     2008-06-22 ZR Oława - II miejsce w konkursie PONY - Julia Bronś na klaczy Mozajka oraz I miejsce ex aequo w skokach kl. "LL" - Anna Prośniewska na wałachu Acton i Łukasz Koch na ogierze Harbin.


 •     2008-06-07 II miejsce we Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży - ujeżdżenie gr. młodych juniorów - Michał Francuz na ogierze Harbin.


 •     2008-06-07 IV miejsce we Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży - skoki, gr. juniorzy - Łukasz Koch na klaczy Gamma.


 •     2008-06-07 V miejsce we Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży - skoki, gr. młodych juniorów - Alicja Jędrzejewska na wałachu Matador.


 •     2008-05-25 I miejsce w ujeżdżeniu klasycznym oraz I miejsce w ujeżdżeniu w damskim siodle na ZT w Gliwicach - Dorota Mazur na wałachu Matador


 •     2008-05-18 100% zdanych egzaminów na Brązową Odznakę PZJ.


 •     2008-05-11 I miejsce ex aequo w skokach przez przeszkody w klasie "LL" na WTWK Partynice - Łukasz Koch na klaczy Pacynka


 •     2008-05-11 I miejsce ex aequo w skokach przez przeszkody w klasie "LL" kucy na WTWK Partynice - Julia Bronś na klaczy Mozajka; Alicja Jędrzejewska na klaczy Mozajka


 •     2008-05-11 I miejsce ex aequo w skokach przez przeszkody w klasie "L" na WTWK Partynice - Łukasz Koch na klaczy Wolta


 •     2008-04-12 I miejsce ex aequo w skokach przez przeszkody w klasie "LL" na WTWK Partynice - Anna Prośniewska na wałachu Acton; Łukasz Koch na klaczy Pacynka


 •     2008-04-12 II - IV miejsce ex aequo w skokach przez przeszkody w klasie "LL" dla kucy na WTWK Partynice - Alicja Jędrzejewska na wałachu Blacky; Julia Bronś na klaczy Mozajka, Michał Francuz na wałachu Blacky


 •     2008-04-12 I miejsce w skokach przez przeszkody w klasie "L" na WTWK Partynice - Łukasz Koch na klaczy Gamma


 •     2008-03-09 I miejsce w skokach przez przeszkody w klasie "L" na WTWK Partynice - Łukasz Koch na klaczy Wolta


 •     2008-01-20 Ponad 90% zdanych egzaminów na Brązową Odznakę PZJ