2010-05-29/30 półfinał WOM WTWK Partynice


Zdjęcia Pana Krzysztofa Filiksa

         

         

         

         

         

         

         Zdjęcia Pana Dariusza Matuszewskiego